ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo veľkonočnom období.

Pozývame Vás 28. apríla do Handlovej na vysviacku modlitebne, viac v sekcii Pripravujeme. V túto nedeľu na ostatných bohoslužobných miestach v zbore služby Božie nebudú!

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Volanie bez poplatku

Od stredy do nedele v prvý aprílový týždeň prebiehala v Liptovskom Hrádku veľmi zaujímavá akcia. Mediálnym partnerstvom signalizovala širší rozsah, ako len „evanjelickú” aktivitu a aktívnym zapojením sliezskych evanjelikov prekročila aj hranice štátu. Zaujímavá však bola aj po technickej stránke, pretože účastníkmi neboli len veriaci v sále, ale prostredníctvom internetového pripojenia sa na nej dalo zúčastniť pripojením z ktoréhokoľvek miesta. Konkrétne aj z prievidzského kostola.
A tak v priebehu piatich večerov sme sa stretávali so zaujímavými témami a zaujímavými ľuďmi. V Prievidzi v pracovnej časti týždňa obohatené ešte dvadsaťminútovkou pred oficiálnym začiatkom hudobnou produkciu s prívlastkom ekumenická.
Každý z večerov sa niesol v nejakej nosnej téme, ktorá však pozostávala z výkladu modlitby Pánovej. A tak sa dostali do našej pozornosti „Dvere domov”, „Vôľa”, „Chlieb na cestu”, „Sila odpustenia” a „Liek v pokušení”. Popreplietané hudobnými prvkami sa dostali k slovu známe osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života i neznámi hrdinovia každodenných chvíľ, aby sa s nami podelili so svojimi životnými príbehmi pri hľadaní Spasiteľa, držiac sa témy daného dňa.
Oživením určite boli scénky v podaní divadelnej skupiny Ad1. Možno povedať, že v hlavnej úlohe vystupovala telefónna búdka, odkiaľ sa dalo volať bez poplatku. Skúsite hádať Komu?
No a v záverečnej časti sa dostal k slovu hosť daného dňa a témy. Za všetkých spomeňme v posledný nedeľný deň podujatia generálneho biskupa našej cirkvi Ivana Eľka. Treba však podotknúť, že každý z hostí sa zhostil svojej úlohy veľmi zodpovedne a určite svojich poslucháčov obohatili.

Ing. Peter Majerík