ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Volanie bez poplatku

Od stredy do nedele v prvý aprílový týždeň prebiehala v Liptovskom Hrádku veľmi zaujímavá akcia. Mediálnym partnerstvom signalizovala širší rozsah, ako len „evanjelickú” aktivitu a aktívnym zapojením sliezskych evanjelikov prekročila aj hranice štátu. Zaujímavá však bola aj po technickej stránke, pretože účastníkmi neboli len veriaci v sále, ale prostredníctvom internetového pripojenia sa na nej dalo zúčastniť pripojením z ktoréhokoľvek miesta. Konkrétne aj z prievidzského kostola.
A tak v priebehu piatich večerov sme sa stretávali so zaujímavými témami a zaujímavými ľuďmi. V Prievidzi v pracovnej časti týždňa obohatené ešte dvadsaťminútovkou pred oficiálnym začiatkom hudobnou produkciu s prívlastkom ekumenická.
Každý z večerov sa niesol v nejakej nosnej téme, ktorá však pozostávala z výkladu modlitby Pánovej. A tak sa dostali do našej pozornosti „Dvere domov”, „Vôľa”, „Chlieb na cestu”, „Sila odpustenia” a „Liek v pokušení”. Popreplietané hudobnými prvkami sa dostali k slovu známe osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života i neznámi hrdinovia každodenných chvíľ, aby sa s nami podelili so svojimi životnými príbehmi pri hľadaní Spasiteľa, držiac sa témy daného dňa.
Oživením určite boli scénky v podaní divadelnej skupiny Ad1. Možno povedať, že v hlavnej úlohe vystupovala telefónna búdka, odkiaľ sa dalo volať bez poplatku. Skúsite hádať Komu?
No a v záverečnej časti sa dostal k slovu hosť daného dňa a témy. Za všetkých spomeňme v posledný nedeľný deň podujatia generálneho biskupa našej cirkvi Ivana Eľka. Treba však podotknúť, že každý z hostí sa zhostil svojej úlohy veľmi zodpovedne a určite svojich poslucháčov obohatili.

Ing. Peter Majerík