ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ (Piata kniha Mojžišova, 16. kapitola, verše 18 až 20).

Motto tohtoročného ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zaznelo aj evanjelickým kostolom v Prievidzi, a to v sobotu 19. januára 2019. Stretnutie sme organizovali spolu s rímskokatolíckymi farnosťami Prievidza – mesto a Prievidza – Zapotôčky. Stretli sme sa pri modlitbách a piesňach podľa poriadku pripraveného Ekumenickou radou cirkví z Indonézie. Bratia farári z rímskokatolíckych farností prijali pozvanie s nadšením a prvýkrát sa tak tieto spoločné modlitby za jednotu medzi kresťanmi mohli konať aj v Prievidzi. Zamyslením nad Božím slovom poslúžil brat kaplán Dominik Kučera z farnosti Prievidza – mesto. O hudobnú stránku sa postarala sestra kantorka Emília Briatková a hudobná skupina mladých z farnosti Prievidza – Zapotôčky.
Hojná účasť aj radostné rekcie prítomných vydali pekné svedectvo o duchu aj zmysle stretnutia. Okrem samotnej bohoslužby to bola príležitosť aj na stretnutia starých priateľov z rôznych kresťanských spoločenstiev. Niektoré sestry svedčili, že na modlitbách sa spolu stretávali z rôznych cirkví ešte za socializmu. Keď to nešlo v kostoloch, stretávali sa tajne po domácnostiach a povzbudzovali sa vo viere. Ekumenické vzťahy sa tak medzi veriacimi v Pána Ježiša budovali, aj napriek ťažkej dobe. O čo ľahšie by to preto malo ísť dnes?
Veríme, že naše prvé spoločné ekumenické stretnutie pri modlitbách za jednotu v Prievidzi bude mať svoje pokračovanie. Minimálne v dobrých vzťahoch s našimi bratmi a sestrami z iných kresťanských cirkví a tiež v účasti na Týždni modlitieb aj o rok. S Božou pomocou sa budú napĺňať aj rozhodnutia a prosby za spravodlivosť a jednotu, ku ktorým sa prítomní pred Pánom Bohom rozhodovali v duchu motta: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“.

Mgr. Emil Hankovský