ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od poludnia 26. mája do 30. mája je brat kaplán Emil Hankovský na školení kaplánov. Stretnutia, úradné hodiny na fare a vyučovanie v tomto týždni nebudú. Súrne záležitosti rieši administrátor zboru.

30. mája sa uskutočnia služby Božie pri oslave Vstúpenia v Prievidzi o 16:30 a v Zemianskych Kostoľanoch o 18:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ (Piata kniha Mojžišova, 16. kapitola, verše 18 až 20).

Motto tohtoročného ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zaznelo aj evanjelickým kostolom v Prievidzi, a to v sobotu 19. januára 2019. Stretnutie sme organizovali spolu s rímskokatolíckymi farnosťami Prievidza – mesto a Prievidza – Zapotôčky. Stretli sme sa pri modlitbách a piesňach podľa poriadku pripraveného Ekumenickou radou cirkví z Indonézie. Bratia farári z rímskokatolíckych farností prijali pozvanie s nadšením a prvýkrát sa tak tieto spoločné modlitby za jednotu medzi kresťanmi mohli konať aj v Prievidzi. Zamyslením nad Božím slovom poslúžil brat kaplán Dominik Kučera z farnosti Prievidza – mesto. O hudobnú stránku sa postarala sestra kantorka Emília Briatková a hudobná skupina mladých z farnosti Prievidza – Zapotôčky.
Hojná účasť aj radostné rekcie prítomných vydali pekné svedectvo o duchu aj zmysle stretnutia. Okrem samotnej bohoslužby to bola príležitosť aj na stretnutia starých priateľov z rôznych kresťanských spoločenstiev. Niektoré sestry svedčili, že na modlitbách sa spolu stretávali z rôznych cirkví ešte za socializmu. Keď to nešlo v kostoloch, stretávali sa tajne po domácnostiach a povzbudzovali sa vo viere. Ekumenické vzťahy sa tak medzi veriacimi v Pána Ježiša budovali, aj napriek ťažkej dobe. O čo ľahšie by to preto malo ísť dnes?
Veríme, že naše prvé spoločné ekumenické stretnutie pri modlitbách za jednotu v Prievidzi bude mať svoje pokračovanie. Minimálne v dobrých vzťahoch s našimi bratmi a sestrami z iných kresťanských cirkví a tiež v účasti na Týždni modlitieb aj o rok. S Božou pomocou sa budú napĺňať aj rozhodnutia a prosby za spravodlivosť a jednotu, ku ktorým sa prítomní pred Pánom Bohom rozhodovali v duchu motta: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“.

Mgr. Emil Hankovský