ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

AKTUALIZOVANÉ! V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátne stretnutie žien

23. septembra 2018 v 17. nedeľu po Svätej Trojici sa zúčastnili členovia nášho cirkevného zboru na Seniorátnom dni žien Turčianskeho seniorátu v Mošovciach. Hlavné témy boli dve: Chvála súcej ženy a Osudová láska Jána Kollára.
Po privítaní a oboznámení sa s programom domácou sestrou farárkou Mgr. Andreou Cabadovou a úvodnej modlitbe sa prihovorili hostia - starosta Mošoviec a primátor Turčianskych Teplíc. Po piesni z Evanjelického spevníka hovorila sestra farárka na prvú tému, kde vyzdvihla prácu žien v rodine, zamestnaní, aj v cirkvi.
Potom pozdravil stretnutie tromi piesňami mužský spevokol z Mošoviec. V podaní lektorky Múzea Jána Kollára v Mošovciach pani Brázdovej sme si vypočuli prednášku k druhej téme. V nej nám priblížila život Jána Kollára od narodenia, cez mladosť, po dospelosť.Oboznámila nás s jeho starosťami, ale aj radosťami. Priblížila jeho lásku k Frederike Schmiedovej, ktorá sa naplnila až po dlhých pätnástich rokoch.
V podaní hudobno-recitačnej skupiny sme si vypočuli piesne a básne viažúce sa k Jánovi Kollárovi. Podfarbené hudbou modlitbou ukončila sestra farárka stretnutie a pozvala prítomných na bohaté občerstvenie.
Na záver sa naša výprava zúčastnila prehliadky Múzea Jána Kollára a po nej sme sa s Božou pomocou vrátili šťastne domov.

Mária Mikulášová