ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici

13. októbra 2018 sme sa po dvoch rokoch mohli opäť zísť na seniorátnom stretnutí mužov. Tentokrát v Blatnici. Z nášho zboru sme sa zúčastnili piati bratia, jedna sestra a aj traja nečlenovia nášho zboru, ktorí prijali pozvanie ísť s nami na toto stretnutie.
Jeho témou bolo Z pasivity do aktivity. Základným biblickým textom zasa slová z Prvej knihy Mojžišovej, 2. kapitoly, 15. verša: „Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.”
Na stretnutí zazneli dve prednášky. Prvým prednášajúcim bol Dušan Vaňko, zborový farár z Košece. Jeho biblický výklad zo spomínaného základného textu Biblie bol zameraný práve na hlavnú tému stretnutia. V prednáške zdôraznil, že Pán Boh nestvoril človeka k lenivosti, ale k činorodému životu a práci, ktorá ho napĺňa a prináša mu úžitok.
Potom brat Labaj rozpovedal osobný príbeh, v ktorom zaznelo, že ako vták potrebuje lietať, človek potrebuje pracovať. Ale ani vták nelieta celý deň, tak aj my potrebujeme pracovať v rozumnej miere a potrebujeme aj oddych, tráviť čas s rodinou a v spoločenstve. Následne brat senior Marián Kaňuch odprezentoval veľmi zaujímavú štúdiu o tom, prečo ľudia majú problém sa zapájať do diania vo svojom okolí.
Medzi slovom nám hudobne poslúžilo mužské farárske zoskupenie. V závere prebehla panelová diskusia k danej téme, v ktorej vystúpili bratia Branislav Záborský, Daniel Beňuch a Vladimír Bargár. Diskusiu moderoval Ivan Trepáč. Po diskusii zástupcovia jednotlivých zborov povedali, odkedy sa schádzajú a ako prebiehajú ich stretnutia mužov.
Na privítanie, cez prestávku a po skončení stretnutia nám domáci zboru pripravili chutné pohostenie, počas ktorého sme čas strávili aj spoločnými rozhovormi.
Vďaka Pánu Bohu za požehnanie nádherných spoločných chvíľ.

Miloš Krpelan