ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

AKTUALIZOVANÉ! V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Misijné popoludnie v Prievidzi

V sobotu 20. októbra sa uskutočnilo v evanjelickom kostole v Prievidzi misijné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili vzácni hostia nielen zo Slovenska. Z neďalekého Česka k nám zavítal senátor PhDr. Zdeněk Papoušek, ktorý prišiel pozdraviť víťazov Medzinárodných majstrovstiev v znalosti Biblie.
Na úvod všetkých privítal zástupca zborového dozorcu Štefan Hurný. Potom jeden z víťazov Majstrovstiev Michal Kohút pár vetami vysvetlil, ako vznikol nápad toto stretnutie uskutočniť a vyzval ďalšieho z víťazného družstva Ing. Milana Košu k úvodnej modlitbe. Prvú prednášku na tému Aby sa Božie slovo v nás stávalo telom mal hosť z Českej republiky Dr. Zdeněk Papoušek. Jeho slovo bolo dobre pripravené a veľmi zaujímavé.
O duchovné piesne s jasne oslovujúcimi textami sa starala hudobná skupina Escape z kresťanského spoločenstva Radostné srdce Partizánske. Akciu tiež prišiel podporiť pastor tohto spoločenstva Peter Wiesner a veriaci z katolíckeho spoločenstva Jozue.
Po prestávke, ktorú využilo RTV Prievidza na rozhovory, pokračoval program piesňami a prednáškou zborového kaplána Mgr. Emila Hankovského. Jeho prednáška sa vyznačovala krásnym nadpájaním jednotlivých textov Biblie. Ako posledný prednášajúci sa predstavil Ing. Peter Pavelka, pastor Kresťanského zboru v Žiline. Jeho prednáška sa dotýkala sŕdc mnohých zúčastnených. Po skončení viacerí vyjadrili túžbu v takýchto stretnutiach pokračovať.

Michal Kohút