ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

AKTUALIZOVANÉ! V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek

V druhú májovú nedeľu boli služby Božie v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi. Dôvodom bola pripomienka Dňa matiek. Celé bohoslužobné dianie sa nieslo v tomto duchu, vrátane kázne sestry farárky, liturgických piesní, epištoly a Božieho slova vôbec. Vypichnutie podstaty matky a materstva ako Božieho úmyslu v pokračovateľskej línii ľudstva. A nielen úmyslu, ale aj požehnania. Daru nehodnému ľudskému stvoreniu.
Po kázni bola liturgia pretrhnutá vystúpením detí. Piesne a recitácia boli opäť oslavou matiek, na veľkú radosť tých prítomných, ale bola to predovšetkým oslava nášho nebeského Otca za tento dar a Jeho nekonečnú lásku pri jeho rozdávaní.
Mimoriadnym spestrením po ukončení programu detí bola kytica červených ruží pre našu sestru farárku pri príležitosti jej narodenín.

Ing. Peter Majerík