ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Reformačné listy nájdete prvé tohtoročné číslo.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa inštalácie novozvolených predstaviteľov cirkvi 2. marca vo Zvolene, nahláste sa telefonicky na farskom úrade do 24. januára.

Bratia, pozývame Vás v sobotu 26. januára o 7:30 do prievidzskej fary na stretnutie mužov.

Sestry a bratia, v sobotu 2. februára Vás pozývame na služby Božie pri príležitosti Predstavenia Pána Ježiša. Do Prievidze o 16:30, v Zemianskych Kostoľanoch o 18:00.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v januári. Podobne aj v sekcii Služby Božie.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Anketa

Anketa Sestry a bratia, dávame Vám do pozornosti dotazník na vyjadrenie Vašich názorov. Prosíme, nájdite si chvíľku času, zamyslite sa a vyplňte odpovede na otázky, ktoré uznáte za vhodné. Anketa je anonymná, pokiaľ však chcete, môžete zverejniť aj svoje meno. Budeme radi, ak vyplníte aj fíliu zboru, do ktorej patríte. Táto anketa bude na stránke zboru do 7. februára. Pokiaľ by ste už anketový dotazník vyplnili a odoslali a chceli by ste sa k nejakej z otázok ešte vyjadriť, môžete.

Ďakujeme za Váš čas a pripomienky.

Vstup do ankety

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Hlavným mottom ekumenického stretnutia v evanjelickom chráme v Prievidzi v tretiu januárovú sobotu bolo Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Túto pobožnosť sme pripravili spoločne s katolíckymi farnosťami Prievidza - mesto a sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky). Takmer plný kostol veriacich obidvoch vierovyznaní svedčí, že dobré dielo sa podarilo.

Fotografie