ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Reformačné listy nájdete 19. tohtoročné číslo.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov do začiatku letných prázdnin.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia

Konfirmácia Nielen pre piatich mladých ľudí a ich najbližších mala nedeľa 17. júna v prievidzskom kostole slávnostný charakter. Bola to slávnosť celého nášho cirkevného zboru a poďakovanie Bohu, že nám doprial do spoločenstva dospelých prijať ďalšiu mladú krv, ktorá by mala byť zárukou, že toto malé Kristovo stádo bude v tomto kraji pokračovať aj ďalej.

Článok            Fotografie

Voľby 2018

Pro Christ Sestry a bratia, blížia sa voľby generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dozorcu Východného dištriktu ECAV. Aj na našej stránke Vám prinášame životopisy a osobné stanoviská kandidátov. Máte tak možnosť bližšie sa s nimi zoznámiť. V modlitbách však nezabúdajme osloviť Radcu, aby naše voličské rozhodnutie bolo na česť a slávu Hospodinovu.
Na funkciu generálneho biskupa ECAV kandidujú:
• Mgr. Ivan Eľko,
• Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.,
• Mgr. Katarína Hudáková,
• Mgr. Marián Kaňuch.
Na funkciu generálneho dozorcu kandiduje Ing. Ján Brozman.
Na funkciu dozorcu Východného dištriktu kandiduje Ing. Ľubomír Pankuch.

Predstavenie kandidátov

Pro Christ Live

Pro Christ S určitým oneskorením prinášame článok o podujatí Pro Christ Live z nemeckého Lipska, ktoré sme z internetového záznamu v našom zbore sledovali na fare v Zemianskych Kostoľanoch. V článku nájdete aj internetovú adresu, kde si celé podujatie so slovenským dabingom môžete prezrieť.

Článok

Deň matiek v našom zbore

Deň matiek Deň matiek sa slávil v priebehu sviatočných nedeľných služieb Božích v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi. V poslednom období sme sa rozhodli pre formu, keď si túto oslavu Božej milosti pripomíname v rámci bohoslužobnej liturgie. Pred tým sme sa stretávali neskôr v nedeľu na misijnom popoludní. Z priložených materiálov posúďte sami, ako sa nám to v tomto roku podarilo.

Článok            Fotografie

Jarné upratovanie v prievidzskom kostole

Upratovanie V sobotu 12. mája sa niekoľko členov zboru zišlo v prievidzskom kostole, aby sme po zimných mesiacoch vyčistili kostol a pomohli ho takto pripraviť pre slávnosť konfirmácie, ktorá v ňom má o niekoľko týždňov prebehnúť. Čistili sa hlavne okenné tabule, ale aj priestranstvo pred kostolom, kde pomohli hlavne deti. A samozrejme vysávali koberce a stierala sa podlaha. Potešiteľné bolo zastúpenie všetkých vekových kategórií a tak mužov i žien.

Fotografie

Zájazd do Rajeckej doliny

Čičmany Jeden zo zájazdov nášho zboru sa uskutočnil začiatkom mája tohto roku a smeroval do Čičmian a pútavých miest Rajeckej doliny. Jeho cieľom nebolo len spoznávanie blízkych prírodných krás a ľudovej architektúry, ale hlavne upevnenie bratských a sesterských zväzkov v našom malom Kristovom spoločenstve. Ako sa to podarilo, môžete sa dočítať v priložených riadkoch a prezrieť si fotografie z tejto udalosti.

Článok            Fotografie

Pozvánka na denný biblický letný tábor

Pozvánka na tábor Od 16. do 20. júla poriada náš cirkevný zbor denný biblický letný tábor. Pokiaľ máte záujem prihlásiť svoje deti alebo vnúčence naň, prečítajte si podmienky, ktoré nájdete nižšie v pozvánke a postupujte podľa pokynov v nej. Upozorňujeme, že prihlásiť sa možno do 1. júla!
Pokiaľ by ste chceli vedieť niečo bližšie o tomto tábore, na našej stránke v archíve článkov a vo fotogalérii nájdete dostatok materiálu z predošlých ročníkov, ktorý Vám priblíži program a atmosféru na tomto podujatí.

Pozvánka s návratkou

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 11. februára po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Hneď po prečítaní kňažskej sa sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná vzdala funkcie zborovej farárky. Vo finančnej správe i správe o hospodárskych činnostiach bolo venované veľa priestoru aktivitám, ktoré v roku 2017 znamenali výrazné zvýšenie finančných výdavkov, ale aj množstvo (a nielen organizačnej) práce: výmena strešnej krytiny na fare v Kostoľanoch, sanácia kostola tamtiež, rekonštrukcia modlitebne v Handlovej.
Volebná časť konventu sa niesla v znamení ukončenia členstva v presbyterstve u jeho dlhoročnej členky Mgr. Anny Lechtovej a taktiež sa vzdal funkcie kurátora (a predsedu hospodárskeho výboru) Ing. Bohuslav Eľko. Na ich miesta nastúpili staronová presbyterka Mária Mikulášová a do funkcie kurátora bol zvolený Ing. Ivan Junga. V závere konventu brat dozorca Ing. Ján Kuneš poďakoval sestre farárke za odslúžené desaťročia v našom zbore. Poďakovanie patrí všetkým doterajším činovníkom zboru, ktorí v dnešný deň oficiálne ukončili službu vo svojich funkciách. Podobne ako prianie množstva síl do práce na Pánovej vinici pre ich nástupcov. No a pre všetkých veľa Božieho požehnania v osobnom živote i službe Pánovi.
V diskusii bol položený dôraz na duchovný i početný rozvoj zboru, hlavne s ohľadom na mládež. Zadané úlohy pre duchovných i presbyterstvo v rôznych všeobecnejších i konkrétnych prípadoch, aby bilancovanie o rok mohlo byť veselšie.


Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Novoročný koncert Na sviatok Troch kráľov sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil už tradičný Novoročný koncert, ktorý organizuje obec v spolupráci so speváckymi zbormi, ktoré pôsobia na jej území. A tak sme sa opäť aj tento rok zúčastnili na tomto kultúrnom podujatí. Prinášame niekoľko fotografií, ktoré aspoň nemo dokumentujú atmosféru tohto dňa.

Fotografie